Hvad tilbyder jeg
Individuelle opgaveløsninger baseret på virksomhedens behov, ønsker og krav som kan skabe værdi og resultater for virksomheden.

Aktivitetsområderne er:
- Ledelsesrådgivning,  generelt vedr. Kvalitet og virksomhedsudvikling.
- Strategi og organisationsudvikling.
- Forbedringsprojekter internt i virksomheden.
- Forundersøgeler vedr. Afdækning af behov og forbedringsmuligheder.
- Systemopbygning og vedligehold  (kvalitet, miljø, sikkerhed m.m.)
- Målinger, analyser af kunde og medarbejder tilfrdshed og loyalitet
- Interne kurser, virksomhedstilpassede.
- Intern audit

De enkelte opgaveløsninger er normalt en kombination af ovennævnte aktivitetsområder.
Jeg har mere 25 års erfaring fra mange virksomheder (se referencer) i at løse ovennævnte opgaver.

Se endvidere under erfaring og uddannelse.

Alle aftaler med virksomhederne om opgaveløsninger er baseret på en grundig drøftelse med ledelsen om hvilke resultater der skal opnåes, hvorledes opgaven skal gennemføres samt hvad virksomheden og jeg skal bidrage med. Alle aktiviteter i en opgave er derfor forankret hos ledelsen.

Jeg vil fremhæve at jeg har stor erfaring i at løse opgaver i et tværorganisatorisk samarbejde i virksomheden, hvor jeg fungerer som både inspirator og tovholder.Skyum l Virksomhedsrådgivning l Kirkebakken 15 l DK-8330 Beder l Tel. +45 8693 7434 l Mobil 4021 3401 l Fax. +45 8693 6305 l info@oleskyum.dk