Erfaring og uddannelse

Curriculum Vitae:

Name: Skyum,  Ole
Date of Birth:   29.08.1952
Nationality:  Danish
Present Employer: Ole Skyum,   Skyum Aps
Location: Kirkebakken  15,  8330  Beder,  Denmark
Present Job: Quality Management Consultant
Languages: Danish,  English,  (German)


Contents:

Academic Qualifications:
- Elektroniktekniker   1971
- Elektroingeniør, svagstrøm    1976
- HD i organisation  1981


Professionel Qualifications:
- Kvalitetsingeniør   1976-1981
- Quality Management Cunsultant  1981- 1989
- Forfatter i Quality Management   1882 -
- Director in Quality Management   1989 - 1992
- Cencor i Quality Management   1990 -
- Quality Management Cunsultant   1992 –


Courses Attende:
1978 3 dage Quality Management i ITT  London
1978 3 dage Supplier Quality i ITT  Monaco
1980 5 dage Statistik i ITT Stokholm
1980 5 dage Kvalitetsstyring  JTI  Aarhus
1983 4 uger Konsulent uddannelse i  JTI  Aarhus
1983 2 uger Pædagogisk  uddannelse  i  JTI  Aarhus
1986 5 dage Projektledelse  i  JTI  Aarhus
1986 3 dage Præsentationsteknik  i JTI  Aarhus
1986 3 dage Juran on Quality Improvement,  Chicago, USA
1988 2 dage Crosby, Quality Management, USA
1988 2 dage Deming, Quality Improvement, Whasington, USA
1988 2 dage Figenbaum, Quality Control, Boston, USA
1989 5 dage EOQC  Vien   Østrig
1990 2 uger Generel Management, København, Denmark
1991 5 dage EOQC  Dublin  Irland
1991 5 dage Ledelse I praksis DMC
1991 3 dage Toplederseminar  DMC
1992 1 dag Quality of the year  DIEU


Present Job:  Quality and  Management Cunsultant

Previous Experince:

1969 - 1972 Elektroniktekniker, maskinarbejder, Lyngsø Års.
Fremstilling af styringer til skibe.
1972 - 1976 Elektroingeniør fra Aahus Teknikum
1976 - 1981  Kvalitetsingeniør hos ITT, Kirk, Horsens
Fremstilling af telefoner og centraler.
1981 - 1989 Ledelseskonsulent i kvalitetsstyring hos
Jydsk Teknologisk Institut,  Aahus
Fremstilling og service indenfor alle brancher.
1989 - 1992 Direktør i DMC og konsulent i Quality Management og organisation
Fremstilling og service indenfor alle brancher.
1992 - Egen virksomhed med rådgivning i kvalitet, ledelse og virksomhedsudvikling.Skyum l Virksomhedsrådgivning l Kirkebakken 15 l DK-8330 Beder l Tel. +45 8693 7434 l Mobil 4021 3401 l Fax. +45 8693 6305 l info@oleskyum.dk